Digipost.Signature.Api.Client.Scripts 7.0.1

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Scripts -Version 7.0.1
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Scripts --version 7.0.1
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Scripts" Version="7.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Scripts --version 7.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Scripts:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Core
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
7.0.1 1,520 2/21/2020
7.0.0 246 2/20/2020
7.0.0-beta 256 2/19/2020
6.2.0-beta 215 11/6/2019
6.1.0-beta 204 10/21/2019
6.0.0 311 9/25/2019
6.0.0-RC3 242 8/9/2019
6.0.0-RC2 219 7/29/2019
6.0.0-RC1 334 5/31/2019
5.1.0 279 5/5/2019
5.0.4 278 5/5/2019
5.0.4-beta3 267 5/5/2019
5.0.3.321-beta 308 2/7/2019
5.0.3 297 2/6/2019
5.0.2 376 10/31/2018
5.0.1.154-beta 312 10/26/2018
5.0.1.153-beta 316 10/26/2018
5.0.1.150-beta 328 10/26/2018
5.0.1.124-beta 321 10/24/2018
1.0.0 320 4/25/2019