Digipost.Signature.Api.Client.Core 7.0.1

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Core -Version 7.0.1
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Core --version 7.0.1
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Core" Version="7.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Core --version 7.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages (3)

Showing the top 3 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Core:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Portal
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.
Digipost.Signature.Api.Client.Direct
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.
Digipost.Signature.Api.Client.Archive
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
7.0.1 1,492 2/21/2020
7.0.0 240 2/20/2020
7.0.0-beta 233 2/19/2020
6.2.0-beta 212 11/6/2019
6.1.0-beta 193 10/21/2019
6.0.0 302 9/25/2019
6.0.0-RC3 224 8/9/2019
6.0.0-RC2 211 7/29/2019
6.0.0-RC1 328 5/31/2019
5.1.0 272 5/5/2019
5.0.4 254 5/5/2019
5.0.4-beta3 245 5/5/2019
5.0.3.321-beta 312 2/7/2019
5.0.3 294 2/6/2019
5.0.2 364 10/31/2018
5.0.1.154-beta 278 10/26/2018
5.0.1.153-beta 333 10/26/2018
5.0.1.150-beta 322 10/26/2018
5.0.1.124-beta 295 10/24/2018
1.0.0 323 4/25/2019