VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI 0.4.2

dotnet add package VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI --version 0.4.2
NuGet\Install-Package VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI -Version 0.4.2
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI" Version="0.4.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI --version 0.4.2
#r "nuget: VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI, 0.4.2"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI as a Cake Addin
#addin nuget:?package=VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI&version=0.4.2

// Install VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI as a Cake Tool
#tool nuget:?package=VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI&version=0.4.2

VEDriversLite VEBlazor VEDriversLite.AI.OpenAI VEBlazor.Editable VEDriversLite.NeblioAPI

VEFramework

Virtual Economy framework zjednodušuje tvorbu Web3, blockchain, IoT a NFT aplikací.

VEFramework je L2 vrstva nad prakticky kterýmkoliv blockchainem. Aktuálně na ukázku podporuje Neblio a Dogecoin.

Development with VEFramework

Account

NFTs

Použití

**Všechny balíčky jsou dostupné pro .NET verze 6 a 7 ** a jsou k dispozici v NuGet Gallery.

 • VEDriversLite - Aktuální a doporučená verze (Neblio a NFT drivers)
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite --version 0.3.42
 • VEDriversLite.NeblioAPI pro zjednodušení práce s Neblio Blockchain API.
 • VEDriversLite obsahují tuto knihovnu. Pokud potřebujete jen přístup k API a nepotřebujete podepisovat transakce lze načíst jen knihovnu pro NeblioAPI a tím snížit počet závislostí v projektu.
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI --version 0.3.42
 • VEBlazor - Blazor knihovna komponent a dApp vzor
dotnet add package VEFramework.VEBlazor --version 0.3.42
 • Dodatečná knihovna VEBlazor.Editable pro zobrazení a editaci parametrů tříd v UI
dotnet add package VEFramework.VEBlazor.Editable --version 0.3.3

Zkuste si náš hello world příklad.

Více informací najdete na

Docker

VENFT online demo

<p align="center"> <img width="200" src="https://ve-framework.com/ipfs/QmT8wYFsDR55wCKKUwRwXYfxu67uGWpbVCKfg4kxiCM7pJ"> <p>

Webová peněženka s integrovaným NFT marketplacem a mint mechanismem

Vyzkoušejte testovací verzi VENFT postavenou na VEBlazor, vytvořte si nový účet a prozkoumejte funkce.

Hello World

 1. Jsem backend vývojář
 2. Jsem UX / UI / frontend vývojář

VEDriversLite

 1. Install the .NET Core 6 SDK nebo .NET 7 SDK.
 2. Vytvořte nový dotnet projekt
mkdir CreateAccountExample
cd CreateAccountExample

dotnet new console
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite
 1. Vytvořte si novou Neblio peněženku, pokud už nějakou nemáte
 2. Aidropněte si tokeny a Neblio pro testování do vaší peněženky
 3. Napište jednoduchý kód, který vymintuje NFT
using System;
using VEDriversLite;

namespace CreateAccountExample
{
  internal class Program
  {
    static async System.Threading.Tasks.Task Main(string[] args)
    {
      // Create NeblioAccount object
      var account = new NeblioAccount();
      // Create new account
      await account.CreateNewAccount("mypassword");
      Console.WriteLine($" New Neblio Address: {account.Address}");
      // Wait for enough confirmation on blockhain
      Console.ReadLine();
      // Create NFT Image object and load simple test data
      var nft = new VEDriversLite.NFT.ImageNFT("")
      {
        Name = "My Hello World NFT",
        Description = "Hello World NFT for testing.",
        ImageLink = "https://MyNFT.image"
      };
      // Mint NFT with account
      var res = await account.MintNFT(nft);
      // Process result
      if (res.Item1)
        Console.WriteLine($" Minted with Transaction hash: {res.Item2}");
      else
        Console.WriteLine($" Cannot mint NFT: {res.Item2}");
    }
  }
}

 1. Spusťte kód
dotnet restore
dotnet run
 1. Zobrazenou transakci můžete ověřit v Neblio exploreru

VEDriversLite example code output

Projekty v příkladech

Funkce

 • Vytvoření účtu a posílání transakcí nebo NFT
 • Server s API pro integraci existujících aplikací
 • UI s integrovaným web3 prostředím
 • Drivery a pomocné funkce pro mintování, prodej a obchodování s NFT
 • NFT jako obrázky, příspěvky, hudba, profily, platby, atd.
 • OpenAI - ChatGPT, Whisper a DALL-E jako asistenti pro tvorbu obsahu NFT jako je:
  • převod textu z audia,
  • text ze základní story,
  • název,
  • tagy,
  • zkrácený popis,
  • obrázky
  • Více informací najdete ve článcích na wiki
 • IPFS driver,
 • Ověření vlastnictví NFT (tvorba QR kódů)
 • NFT systém pro události a vstupenky
 • P2P NFT systém s šifrovanými metadaty a filecontainers uložených na IPFS
 • Šifrování pomocí EDCH sdíleného secret algoritmu
  • Hesla není potřeba sdílet, budou automaticky dopočítána
 • RPC klient pro připojení k blockchainu
 • Neblio Blockchain API wrapper a pomocné třídy
 • Drivery pro speciální transakce - split transakce, vícenásobný vstup/výstup tokenu, mintování více NFT, atd.

Další funkce můžete prozkoumat v readme příslušných projektů v příkladech

Podpořte nás

Podpořit nás můžete několika způsoby:

 1. Staňte se contributorem a podílejte se na vývoji VEFrameworku
 2. Staňte se sponzorem a přispějte na vývoj VEFrameworku

Contributing

Děkujeme, že se chcete podílet na vývoji VEFrameworku! Postupujte prosím podle naší contributing příručky. V příručce naleznete informace o tom

 • jak se podílet na vývoji VEFrameworku
 • jak vytvářet issues
 • otevírat pull requesty
 • a další

Sponzoring

Přispějte VEFrameworku a pomozte tak s jeho vývojem. Pokud se chcete stát oficiálním sponzorem a partnerem, kontaktujte prosím Tomáše Svobodu - tomas.svoboda@technicinsider.com

Velké díky patří našim sponzorům, mentorům a kontributorům

License

VEFramework je možné použít pro komerční i nekomerční účely. VEFramework je vyvíjen pod MIT licencí.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net6.0 is compatible.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI:

Package Downloads
VEFramework.VEDriversLite

.NET drivers for Web3 and Industry40. Simple way how to start with blockchain in C#. Now supports Neblio and Doge blockchains.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
0.4.2 384 9/22/2023
0.4.1 314 8/16/2023
0.4.0 303 8/16/2023
0.3.42 343 4/17/2023
0.3.31 621 3/17/2023
0.3.3 701 2/9/2023
0.3.2 1,283 5/27/2022
0.3.0 1,071 5/1/2022

- Update of nuget package