Orange.BizPack.Net 1.0.0

Install-Package Orange.BizPack.Net -Version 1.0.0
dotnet add package Orange.BizPack.Net --version 1.0.0
<PackageReference Include="Orange.BizPack.Net" Version="1.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Orange.BizPack.Net --version 1.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Orange.BizPack.Net, 1.0.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Orange.BizPack.Net as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Orange.BizPack.Net&version=1.0.0

// Install Orange.BizPack.Net as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Orange.BizPack.Net&version=1.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Clinet .Net pentru serviciul de automatizare trimitere mesaje scurte bizpack.ro care permite trimiterea de SMS-uri si urmarirea stadiului de livrare a acestora.
     Prin intermediul acestui serviciu pot fi trimise SMS-uri catre orice numar de telefon mobil din retelele GSM nationale (Orange, Vodafone, Telekom, RDS&RCS Digi Mobil) si catre numere de telefon apartinand operatorilor mobili internationali.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0 166 11/2/2020