Digipost.Signature.Api.Client.Direct 7.0.1

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Direct -Version 7.0.1
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Direct --version 7.0.1
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Direct" Version="7.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Direct --version 7.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
7.0.1 659 2/21/2020
7.0.0 123 2/20/2020
7.0.0-beta 138 2/19/2020
6.2.0-beta 136 11/6/2019
6.1.0-beta 145 10/21/2019
6.0.0 300 9/25/2019
6.0.0-RC3 172 8/9/2019
6.0.0-RC2 161 7/29/2019
6.0.0-RC1 199 5/31/2019
5.1.0 260 5/5/2019
5.0.4 194 5/5/2019
5.0.4-beta3 195 5/5/2019
5.0.3.321-beta 205 2/7/2019
5.0.3 368 2/6/2019
5.0.2 439 10/31/2018
5.0.1.154-beta 219 10/26/2018
5.0.1.153-beta 244 10/26/2018
5.0.1.150-beta 212 10/26/2018
5.0.1.124-beta 240 10/24/2018
1.0.0 228 4/25/2019