digipost-signature-api-client 4.4.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package digipost-signature-api-client -Version 4.4.0
dotnet add package digipost-signature-api-client --version 4.4.0
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="4.4.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 4.4.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Version History

Version Downloads Last updated
4.4.0 467 9/24/2018
4.3.0.217-beta 104 9/10/2018
4.3.0.207-beta 247 7/10/2018
4.3.0 339 7/10/2018
4.2.0.206-beta 187 7/10/2018
4.2.0.198-beta 206 6/22/2018
4.2.0.140-beta 312 12/29/2017
4.2.0 505 1/3/2018
4.1.2.131-beta 186 11/15/2017
4.1.2 222 11/15/2017
4.1.1.128-beta 158 11/15/2017
4.1.1 255 9/20/2017
4.0.0.79-beta 180 9/7/2017
4.0.0.78-beta 167 9/7/2017
4.0.0.77-beta 166 9/7/2017
4.0.0 204 9/8/2017
3.0.1 325 4/5/2017
3.0.0.95-beta 221 3/2/2017
3.0.0.2-beta 419 3/28/2017
3.0.0 343 3/2/2017
2.2.0.87-beta 207 1/26/2017
2.2.0 254 1/26/2017
2.1.0.80-beta 216 1/13/2017
2.1.0 250 1/13/2017
2.0.0 271 12/6/2016
1.7.1 245 11/28/2016
1.7.0.23-beta 240 11/11/2016
1.7.0.20-beta 207 11/11/2016
1.7.0.19-beta 220 11/10/2016
1.7.0.18-beta 214 11/10/2016
1.7.0.17-beta 215 11/10/2016
1.7.0.16-beta 207 11/10/2016
1.7.0 509 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 208 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 237 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 226 9/2/2016
1.6.6088.29262 254 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 232 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 245 8/18/2016
1.5.6073.22973 298 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 245 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 216 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 241 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 221 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 243 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 222 7/1/2016
1.4.6026.24181 260 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 222 7/1/2016
1.3.6024.21770 248 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 226 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 234 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 223 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 238 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 241 6/13/2016
1.2.5995.24518 286 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 225 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 249 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 231 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 232 5/25/2016
1.2.1.23817 243 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 220 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 234 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 261 5/18/2016
1.1.5974.27948 266 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 226 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 248 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 251 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 228 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 221 4/20/2016
1.0.5953.17864 288 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 232 4/19/2016
1.0.5946.15288 270 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 232 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 232 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 232 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 273 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 244 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 268 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 285 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 245 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 234 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 231 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 268 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 231 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 232 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 236 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 259 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 239 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 228 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 250 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 231 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 233 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 236 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 263 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 262 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 240 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 246 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 311 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 256 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 242 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 232 2/19/2016
1.0.0 115 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 240 1/28/2016