digipost-signature-api-client 4.4.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package digipost-signature-api-client -Version 4.4.0
dotnet add package digipost-signature-api-client --version 4.4.0
<PackageReference Include="digipost-signature-api-client" Version="4.4.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add digipost-signature-api-client --version 4.4.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
4.4.0 3,856 9/24/2018
4.3.0.217-beta 136 9/10/2018
4.3.0.207-beta 293 7/10/2018
4.3.0 384 7/10/2018
4.2.0.206-beta 230 7/10/2018
4.2.0.198-beta 265 6/22/2018
4.2.0.140-beta 369 12/29/2017
4.2.0 675 1/3/2018
4.1.2.131-beta 220 11/15/2017
4.1.2 292 11/15/2017
4.1.1.128-beta 204 11/15/2017
4.1.1 294 9/20/2017
4.0.0.79-beta 229 9/7/2017
4.0.0.78-beta 203 9/7/2017
4.0.0.77-beta 217 9/7/2017
4.0.0 261 9/8/2017
3.0.1 380 4/5/2017
3.0.0.95-beta 261 3/2/2017
3.0.0.2-beta 457 3/28/2017
3.0.0 419 3/2/2017
2.2.0.87-beta 265 1/26/2017
2.2.0 302 1/26/2017
2.1.0.80-beta 274 1/13/2017
2.1.0 300 1/13/2017
2.0.0 314 12/6/2016
1.7.1 298 11/28/2016
1.7.0.23-beta 298 11/11/2016
1.7.0.20-beta 246 11/11/2016
1.7.0.19-beta 268 11/10/2016
1.7.0.18-beta 268 11/10/2016
1.7.0.17-beta 266 11/10/2016
1.7.0.16-beta 255 11/10/2016
1.7.0 553 11/11/2016
1.6.6158.15708-beta 246 11/10/2016
1.6.6101.27108-beta 274 9/14/2016
1.6.6089.28313-beta 263 9/2/2016
1.6.6088.29262 308 9/1/2016
1.6.6088.29199-beta 281 9/1/2016
1.5.6074.24847-beta 297 8/18/2016
1.5.6073.22973 350 8/17/2016
1.5.6073.22916-beta 285 8/17/2016
1.5.6073.22886-beta 254 8/17/2016
1.5.6073.22671-beta 285 8/17/2016
1.4.6073.22024-beta 274 8/17/2016
1.4.6040.27433-beta 287 7/15/2016
1.4.6026.24200-beta 268 7/1/2016
1.4.6026.24181 315 7/1/2016
1.3.6026.22570-beta 277 7/1/2016
1.3.6024.21770 298 6/29/2016
1.3.6024.18996-beta 270 6/29/2016
1.3.6024.18978-beta 284 6/29/2016
1.2.6023.26134-beta 267 6/28/2016
1.2.6015.17930-beta 292 6/20/2016
1.2.6008.21155-beta 291 6/13/2016
1.2.5995.24518 329 5/31/2016
1.2.5995.24490-beta 272 5/31/2016
1.2.5989.24945-beta 293 5/25/2016
1.2.5989.19763-beta 287 5/25/2016
1.2.5989.16541-beta 285 5/25/2016
1.2.1.23817 298 7/1/2016
1.2.1.23550-beta 276 7/1/2016
1.1.5983.18368-beta 274 5/19/2016
1.1.5982.23427-beta 314 5/18/2016
1.1.5974.27948 316 5/10/2016
1.1.5974.27615-beta 270 5/10/2016
1.1.5974.24949-beta 292 5/10/2016
1.1.5974.22108-beta3 300 5/10/2016
1.0.5956.21488-beta3 283 4/22/2016
1.0.5954.22921-beta3 254 4/20/2016
1.0.5953.17864 333 4/19/2016
1.0.5953.17690-beta3 273 4/19/2016
1.0.5946.15288 308 4/12/2016
1.0.5942.17847-beta3 274 4/8/2016
1.0.5941.26605-beta3 277 4/7/2016
1.0.5941.25629-beta3 269 4/7/2016
1.0.5941.25032-beta3 322 4/7/2016
1.0.5941.24279-beta3 289 4/7/2016
1.0.5941.24030-beta3 317 4/7/2016
1.0.5941.17965-beta3 337 4/7/2016
1.0.5941.17334-beta3 298 4/7/2016
1.0.5939.26292-beta3 289 4/5/2016
1.0.5938.28623-beta3 274 4/4/2016
1.0.5934.29546-beta3 304 3/31/2016
1.0.5934.28075-beta3 281 3/31/2016
1.0.5934.24362-beta3 281 3/31/2016
1.0.5934.24130-beta3 276 3/31/2016
1.0.5934.24106-beta3 307 3/31/2016
1.0.5934.23691-beta3 279 3/31/2016
1.0.5934.23441-beta3 277 3/31/2016
1.0.5920.28098-beta3 299 3/17/2016
1.0.5920.27583-beta3 280 3/17/2016
1.0.5917.26528-beta3 284 3/14/2016
1.0.5907.21205-beta2 279 3/4/2016
1.0.5903.27945-beta2 306 2/29/2016
1.0.5900.18990-beta2 297 2/26/2016
1.0.5899.27796-beta2 289 2/25/2016
1.0.5897.30649-beta2 274 2/23/2016
1.0.5896.30127-beta2 360 2/22/2016
1.0.5896.16095-beta2 305 2/22/2016
1.0.5893.26149-beta2 288 2/19/2016
1.0.5893.24522-beta2 281 2/19/2016
1.0.0 144 10/15/2018
0.3.5871.17215-beta1 282 1/28/2016