Microsoft.AspNet.Cors.cs 5.2.7

Podpora Microsoft ASP.NET Cross-Origin Support – české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET CORS.

Install-Package Microsoft.AspNet.Cors.cs -Version 5.2.7
dotnet add package Microsoft.AspNet.Cors.cs --version 5.2.7
paket add Microsoft.AspNet.Cors.cs --version 5.2.7
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Version History

Version Downloads Last updated
5.2.7 109 11/29/2018
5.2.6 303 5/11/2018
5.2.5 192 5/2/2018
5.2.5-preview1 180 3/19/2018
5.2.4 214 2/12/2018
5.2.4-preview1 187 1/5/2018
5.2.3 2,106 2/9/2015
5.2.3-beta1 279 12/17/2014
5.2.2 405 8/28/2014
5.2.2-rc 318 8/23/2014
5.2.0 369 7/1/2014
5.2.0-rc 288 5/27/2014
5.1.2 336 4/2/2014
5.1.1 348 2/10/2014
5.1.0 331 1/17/2014
5.0.0 362 10/17/2013
5.0.0-rc1 298 8/23/2013
5.0.0-beta2 341 6/26/2013
5.0.0-beta1 342 6/26/2013