Ebubekir.Bastama 1.0.0.1

Html Builder Class - Ebubekir Bastama

Install-Package Ebubekir.Bastama -Version 1.0.0.1
dotnet add package Ebubekir.Bastama --version 1.0.0.1
<PackageReference Include="Ebubekir.Bastama" Version="1.0.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Ebubekir.Bastama --version 1.0.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Ebubekir.Bastama, 1.0.0.1"
For F# scripts that support #r syntax, copy this into the source code to reference the package.
// Install Ebubekir.Bastama as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Ebubekir.Bastama&version=1.0.0.1

// Install Ebubekir.Bastama as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Ebubekir.Bastama&version=1.0.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

EbubekirBastama_Html_Builder

  Html Dosyası Oluşturma
Bu Proje herkezin kullanılması için yapılmıştır fakat izinsiz satış için kullanılamaz.
Bu projeyi editleyip izinsiz satışa sunulamaz.
Proje ile ilgili bütün haklar By& Ebubekir Bastama'ya aittir. 

Nuget Kurulum Adresi

https://www.nuget.org/packages/Ebubekir.Bastama/1.0.0

Kurulumu

Projeniz'de nuget manager'ı açın ve arama bölümüne "ebubekirbastama" yazın ve ilgili paketi kurun.
  ----- Package Manager Console Kurulumu ----
 Install-Package Ebubekir.Bastama -Version 1.0.0

Kullanımı

Bir çok kullanımı vardır fakat ham kullanımı:

using EbubekirBastama_Html_Builder;

 string donendgr= EbubekirBastamaHtmlCreate.CıktıHtml("tr", "<title>Eçk Yazılım Rapor | Ebubekir Bastama</title>", "<div class=\"container\">");
 
 Dönen değer bu şekilde olacaktır.
 <html lang="tr">
<head>
<title>Eçk Yazılım Rapor | Ebubekir Bastama</title>
</head>
<body>
<div class="container">
</body>
</html>

Bizlere Destek Olmak için:

Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz.
You can donate to come to projects like this project and support us.
      Kuvettürk İban
------------------------------
TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

EbubekirBastama_Html_Builder

  Html Dosyası Oluşturma
Bu Proje herkezin kullanılması için yapılmıştır fakat izinsiz satış için kullanılamaz.
Bu projeyi editleyip izinsiz satışa sunulamaz.
Proje ile ilgili bütün haklar By& Ebubekir Bastama'ya aittir. 

Nuget Kurulum Adresi

https://www.nuget.org/packages/Ebubekir.Bastama/1.0.0

Kurulumu

Projeniz'de nuget manager'ı açın ve arama bölümüne "ebubekirbastama" yazın ve ilgili paketi kurun.
  ----- Package Manager Console Kurulumu ----
 Install-Package Ebubekir.Bastama -Version 1.0.0

Kullanımı

Bir çok kullanımı vardır fakat ham kullanımı:

using EbubekirBastama_Html_Builder;

 string donendgr= EbubekirBastamaHtmlCreate.CıktıHtml("tr", "<title>Eçk Yazılım Rapor | Ebubekir Bastama</title>", "<div class=\"container\">");
 
 Dönen değer bu şekilde olacaktır.
 <html lang="tr">
<head>
<title>Eçk Yazılım Rapor | Ebubekir Bastama</title>
</head>
<body>
<div class="container">
</body>
</html>

Bizlere Destek Olmak için:

Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz.
You can donate to come to projects like this project and support us.
      Kuvettürk İban
------------------------------
TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

Dependencies

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.0.1 202 1/4/2020
1.0.0 201 1/2/2020