Digipost.Signature.Api.Client.Resources 7.0.1

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Resources -Version 7.0.1
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 7.0.1
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Resources" Version="7.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Resources --version 7.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Resources:

Package Downloads
Digipost.Signature.Api.Client.Core
Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
7.0.1 1,588 2/21/2020
7.0.0 262 2/20/2020
7.0.0-beta 250 2/19/2020
6.2.0-beta 230 11/6/2019
6.1.0-beta 226 10/21/2019
6.0.0 337 9/25/2019
6.0.0-RC3 239 8/9/2019
6.0.0-RC2 227 7/29/2019
6.0.0-RC1 335 5/31/2019
5.1.0 309 5/5/2019
5.0.4 285 5/5/2019
5.0.4-beta3 281 5/5/2019
5.0.3.321-beta 310 2/7/2019
5.0.3 326 2/6/2019
5.0.2 402 10/31/2018
5.0.1.154-beta 313 10/26/2018
5.0.1.153-beta 339 10/26/2018
5.0.1.150-beta 314 10/26/2018
5.0.1.124-beta 315 10/24/2018
1.0.0 339 4/25/2019